RADIO NET W1S & CHAT ROOM

click da RadioNet W1S logo 2 enter our station radio & chat room


Media Player

Sunday, September 26, 2010

Stesen Bas Labuk Sandakanini merupakan Stesen Bas Labuk [bas biru: jalan ke Labuk hingga ke batu 32] manakala [bas bjalur merah,kuning & hijau : jalannya ke Leila hingga ke Batu Sapi]


No comments:

Post a Comment